Klima-budgettet får »en pæn tommel op«

Danmarks Naturfredningsforenings lokalformand er glad for de klima-tiltag, som der er blevet plads til i budget-forslaget.

Artiklens øverste billede
Alfred Borg er formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Favrskov. Arkivfoto

»Klimaet er i en alvorlig krise,« lyder det fra Alfred Borg, der er formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Derfor glæder det ham også, at forligspartierne har tænkt klimaet ind i deres forslag til ’Budget 22-25’:

»Jeg er meget glade for, at der er afsat penge til især mere biodiversitet, skovrejsning og vådområdeprojekter, så det er en pæn tommel op fra mig,« siger han.

På klima-området kan blandt andet nævnes en fordobling af beløbet til projekter afledt af Favrskovs biodiversitetsplan. Fra 400.000 til 800.000 kroner årligt.

Den konkrete plan for projekter for 2022-23 forventes at blive fremlagt til politisk godkendelse i begyndelsen af 2022. Eksempler på projekter kan være: Naturpleje, omlæggelse af kommunale arealer til natur, forundersøgelse af større naturgenopretningsprojekter, opkøb af mindre arealer til naturudlæggelse, etablering af vildere natur i byer samt uddeling af frøblandinger.

I budgetforslaget er der blandt andet også sat følgende af til gavn for klimaet:

  • 1,5 millioner kroner af årligt til skovrejsning
  • 300.000 kroner årligt til styrket dialog med lodsejere om vådområde- og vandløbsprojekter.
  • 800.000 kroner i 2022 til tiltag i forbindelse med fredningssag ved Lysnet.
  • 500.000 kroner årligt til miljøvenlig transport og CO2-reduktion.

Kræver flere midler

Selvom Alfred Borg overordnet set er godt tilfreds med budgetforslaget, er der dog også lidt kritik at hente:

»Jeg så selvfølgelig gerne, at der var afsat endnu flere midler, eftersom vi virkelig står i en alvorlig biodiversitetskrise, som virkelig kræver en indsats - også meget mere end både kommunen og staten er klar til,« siger han og fortsætter:

»Jeg er også ærgerlig over, at Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at bekæmpe rød hestehov ikke er taget med. Rød hestehov er en invasiv art, som lige nu breder sig ved Norring Møllebæk. Hvis ikke vi får stoppet udbredelsen nu, kan det hurtigt blive frygteligt dyrt at få den stoppet.«

Læs også

Del artiklen