Hvad bliver den største udfordring for dit firma i 2011?

Lasse Christensen, Hadsten. Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, John Frandsen A/S: "Den største udfordring for min virksomhed i 2011 bliver at finde kvalificeret arbejdskraft til opstart af nye filialer. For at starte en succesfuld ejendomsmæglerforretning er det en forudsætning at finde egnede lokaler, at gennemføre en effektiv markedsføringsstrategi og vigtigst af alt at finde en god ejendomsmægler, som gerne må være lokalintegreret og gerne med et CV med gode resultater indenfor branchen. I min virksomhed har vi generelt et enkelt koncept, der gør at vi kan starte op hurtigt, når lokalerne og den rette person er fundet. Vi er netop i gang med opstart at vores nye filial i Hinnerup og vi forventer at vi skal opstarte 1-2 nye filialer yderligere i 2011." Dorthe Thomsen, Hvorslev. Kunstner og terapeut: "I min virksomhed har jeg flere forskellige kerneområder, som ikke lige umiddelbart i andres øjne ser ud til at hænge logisk sammen - nemlig oversættelser, kunst og terapi. For mig hænger det sammen, fordi alle tre områder er ydelser, som hænger direkte sammen med min personlige arbejdsindsats, erfaring og kompetencer. I 2011 skal et af disse kerneområder vokse forholdsvist mere end de andre, og den største udfordring bliver at balancere indsatsen med investeringen i tid og markedsføring samt indtjening." Jan Erik Elgaard, Hadsten. Konsulent, Elgaard-Mancom: "Elgaard Mancom har været i stigende vækst siden starten for to år siden og væksten har været baseret på kundernes eget kendskab eller henvisninger til mig personligt. Mit mål er at fortsætte væksten og det vil fordre, at jeg får skabt synlighed om virksomhedens koncepter og kompetencer, så de fremstår bæredygtige, uanset hvem der udfører dem. Ved at træne andre op i virksomhedens koncepter f.eks. indenfor strategi, HR og ledertræning vil jeg kunne reducere sårbarheden og afhængigheden af, at det alene er mig, der udfører opgaverne for kunderne. Derfor går mine overvejelser på at styrke mine alliancer med andre konsulenter eller selv at ansætte en konsulent i løbet af 2011."Publiceret 05 January 2011 10:00