Hanne Smedegaard er formand for Landsbyrådet i Favrskov.

Hanne Smedegaard er formand for Landsbyrådet i Favrskov.

Landsbyer siger nej til 10.000 kr.

På grund af manglende fremmøde ved uddelingsmødet tabes pengene for ti landsbyer i Favrskov

Af
Erling Baastrup

Landsbyrådet i Favrskov uddeler hvert år et fast beløb i støtte til Landsbyerne. For 2011 er det på 10.000 kr. Penge, der kan bruges til aktiviteter, anskaffelser eller forsamlingshuset. I retningslinjerne for Landsbyrådet står imidlertid: "Forudsætning for modtagelse af det direkte tilskud er, at landsbyens medlem af Landsbyrådet eller en af medlemmets suppleanter deltager i det bevilgende møde, og dermed tilkendegiver sin accept af modtagelse af tilskud samt vilkår herfor." I referatet kan man så læse, at følgende landsbyer ikke har været repræsenteret: Terp, Ødum, Vissing, Vellev, Anbæk, Søften, Selling, Sandby, Bøstrup, Haar.

Forklaring?

Vi har spurgt formanden for Landsbyrådet, Hanne Smedegaard: Betyder det, at disse landsbyer ikke får deres 10.000 kr. for 2011?? "Ja det er korrekt," siger formanden. Der må være røde ører nogle steder. Stening, gabestok eller træhest på torvet måske? Men hvad er forklaringen? Og hvilke konsekvenser får det? Vi venter på svar.

Publiceret 01 February 2011 08:00