Overskud i LandbrugMidt Øst

LMO fik også i 2010 sorte tal på bundlinjen

LMOs bestyrelse har på et bestyrelsesmøde 25. februar godkendt regnskabet for 2010, der viser et tilfredsstillende resultat. Overskuddet af den primære drift blev på 0,7 mio. kr. på baggrund af en omsætning på 170 mio. kr. Bestyrelsesformand Steen Vindum udtrykker på vegne af en samlet bestyrelse stor tilfredshed med resultatet: – Det er særdeles tilfredsstillende, at LMO på trods af tiderne har formået at nå det budget, som blev vedtaget af bestyrelsen. Endnu en gang viser det, at medarbejdere og ledelse i LMO står samlet over for de udfordringer, de møder, og at de arbejder målrettet mod at få sorte tal på bundlinjen. LMO har ikke blot nået budgettet for 2010, men har også formået at få en række ekstra udgifter indeholdt heri. Det drejer sig ud over flytningen til de to huse, blandt andet også om en omlægning af hele IT-systemet til ny leverandør.

Et skelsættende år

2010 blev på mange måder et skelsættende år med rigtig mange forandringer. Direktør Jan Winther forklarer: - I 2010 skulle vi løsrive os fra den gamle struktur med seks huse og etableres i de to huse, der fremover danner grundstammen i LMO. Men det måtte ikke ske på bekostning af kunderne, den stabile økonomi eller kompetencerne i form af medarbejderne. Derfor er det også med tilfredshed, at vi kan konstatere, at vi har nået et positivt resultat. Et resultat, der kan tilskrives en stor indsats fra alle medarbejdere og ledere samt en trofast kundekreds, der endda blev udvidet i 2010.

Byerhverv

2010 var det første år med en selvstændig afdeling for byerhverv. Satsningen har vist sig som en succes: - Vi kan se, at vi er overordentlig konkurrencedygtige og samtidig kan levere en høj kvalitet inden for disse erhverv, forklarer Jan Winther. Det har resulteret i en væsentligt tilgang af nye kunder til afdelingen, som således allerede i sit første leveår har leveret et positivt økonomisk bidrag til aktiviteterne i LMO.

Publiceret 01 March 2011 06:00