ERHVERVSPANEL Er en motorvej ved Hammel en fordel for Favrskov?

Søren Glavind Bo, Hadsten. Direktør i Change Dircetion: "En motorvej er normalt lig med bedre betingelser for virksomheder og det har andre steder (langs E45) betydet opblomstring af virksomheder. Så jeg mener, at en bedre infrastruktur vil være en fordel også i dette tilfælde for Hammel og for Favrskov kommune generelt." Dan Skovgaard, Hinnerup. Erhvervschef for Favrskov Erhvervsråd: "Kommuner med erhvervsarealer og bosætning i umiddelbar nærhed af motorvej og infrastrukturmæssige knudepunkter har altid en større vækst, end de mere hengemte – uanset pris og skøn beliggenhed i øvrigt! Vi ser det selv tydeligst i Søften, og i øvrigt op og ned af motorvej E45 her i det østjyske område. En motorvej til Viborg tæt ved Hammel vil både skabe en god forudsætning for fremtidig vækst i erhvervsliv og bosætning i Hammelområdet, samtidig med at det unægteligt må blive en lettelse for vores mindre bysamfund, der ikke længere skal have alt den tunge trafik igennem på alle tider af døgnet. Med en fornuftig og miljømæssig mest mulig skånsom linjeføring gennem naturen, er jeg personligt og som talsmand for erhvervslivet en stor fortaler for motorvejsprojektet! Torben Bonne Jensen, Hadsten. Arkitekt og medejer af Nodoarkitekter: "Ja, helt klart. Det vil fremme beskæftigelsen, som det første, og det må bare konstateres at hvor der kommer en motorvej, der sker der en kæmpe udvikling på alle områder, og det være sig erhverv, handel, boliger, og det vil endda nok være endnu markant her i Favrskov kommune, da vi ligger i et smørhul tæt på Århus, Randers, Silkeborg. Hvis man skal have de lokale briller på, så vil det være en umiddelbar stor fordel for Hammel, og det vil lægge ekstra pres på konkurrencen om fremtidige placeringer og udvikling på erhverv og boligsiden , men som kommune, så vil det være en kæmpe fordel – og Hadsten og Hinnerup er i dag og med den fremtidige letbane tilgodeset på den side." Jan Erik Elgaard, Hadsten. Konsulent, Elgaard-Mancom: "Tilgængelighed er en essentiel faktor for vækst og erhvervsudvikling for en kommune som Favrskov. Vi bør derfor skubbe på alle de positive tiltag der finder sted i forhold til at styrke infrastrukturen i hele regionen. Efter min opfattelse gælder det ikke alene motorvejsbyggeriet det gælder også effektive togforbindelser og udbygningen af letbanen til Favrskovområdet. Jeg er sikker på at det både vil styrke konkurrenceevnen for kommunens virksomheder og tiltrække flere nye virksomheder og dermed flere arbejdspladser."
Publiceret 09 March 2011 07:00