50-70 boliger er på vej i Lading

Nu begynder arbejdet med at lave en lokalplan for nyt boligområde i Lading.

Artiklens øverste billede
Teknik og Miljø har udarbejdet denne skitse, som forvaltningen foreslår bliver anvendt som udgangspunkt for den overordnede indretning af området. I den viste skitse er hele området illustreret udstykket med traditionelle parcelhusgrunde - i alt 53 styk. Med stiplet hvid markering er dog vist de to delområder, hvor der vil være mulighed for at bygge tæt-lave boliger. Foto: Favrskov Kommune

Nord for Engbakken, Møllebakken og Nordmarken i Lading vil et nyt boligområde tage sin form. Planudvalget har nemlig netop sagt god for, at igangsætte lokalplanlægningen for området.

Igangsætningen af lokalplanlægningen har baggrund i, at der opleves stor efterspørgsel på nye boliger i Lading.

Det pågældende område er cirka 11,3 hektar stort og består af tre separate arealer - ejet af henholdsvis to private lodsejere og kommunen.

Forvaltningen foreslår, at hele området bliver udlagt til parcelhusbebyggelse. I to afgrænsede områder vil det dog være valgfrit i stedet at udbygge tæt-lave boliger, såfremt der er variation i form og udtryk. Det vil betyde et sted mellem 50-70 boliger i det samlede område.

Forslaget er, at trafikken til de nye boligområder ledes via tre eksisterende veje. De to vestligste områder får vejadgang ved at forlænge stamvejene Engbakken og Møllebakken mod nord. Det østligste område vil skulle køre via en ny sidevej til Kirkevejen.

Forslaget er desuden, at der bør arbejdes med biodiversitet i planlægningen og byggemodningen grundet nærheden til naturområderne nord for udstykningen.

For at lokalplanen kan realiseres, er det en forudsætning, at Forslag til Kommuneplan 2021-32 bliver endeligt vedtaget. Kommuneplansforslaget bliver formentlig behandlet i Byrådet i juni 2021.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen