Stigende grundsalg sætter gang i ny boligudstykning i Hammel

Byggemodning af boligområde syd for Hammel med 56 parcelhuse plus rækkehuse

Artiklens øverste billede
Det nye boligområde Hvedebakken etableres til venstre for stien. I toppen af billedet ses boliger på Harevænget i Hammel. Foto: CSJ

Grundsalget i Hammel har været i kraftig fremgang i slutningen af 2020 og begyndelsen af 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at samtlige grunde på første etape af Hvedebakken bliver solgt i løbet af 2021, hvis den nuværende efterspørgsel fortsætter.

Forvaltningen har derfor foreslået at sætte gang i byggemodningen af anden etape af Hvedebakken, som ligger nord for den eksisterende udstykning, således at det samlede nye byggeområde får ’tilslutning’ til den sydvestlige del af Hammel by.

Den nye udstykning er på 15 hektar og kommer til at rumme 56 parcelhusgrunde samt to områder med tæt-lav bebyggelse (rækkehuse).

Det nye boligområde etableres nord for den eksisterende del af Hvedebakken. Illustration: Favrskov Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget har netop nikket ja til at bevilge 27 millioner kroner til byggemodningen, som skal endelig godkendes i byrådet. Forundersøgelser, projektering og anlægsarbejder forventes udført fra juni 2021 til juni 2022, og udbud og salg af grundene forventes at begynde i det første kvartal 2022.

Det nye boligområde er sidste kapitel i færdiggørelsen af ’Boligområde Vadsted’, som i alt kommer til at bestå af 180-200 boliger. Første etape, Kornmarken, blev byggemodnet i 2014.

Læs også

Del artiklen