Nabo har købt øjebæ for at rive den ned

Favrskov Kommune vil give tilskud til nedrivning af forladt og forfaldent hus

Artiklens øverste billede
Den tidligere ejer af Podøjvej 10 i Hvorslev havde opmagasineret udrangerede biler foran huset. Foto: Google Maps

Podøjvej 10 i Hvorslev har i mange år ikke været noget kønt syn. Den tidligere ejer har haft adskillige udrangerede biler og en campingvogn stående udenfor huset, der i sig selv heller ikke ligefrem er noget kønt syn.

Også indenfor murene er der opmagasineret mange ting, og Favrskov Kommune har vurderet, at boligen er i så dårlig stand, at den ikke egner sig til beboelse. Så da ejendommen i januar røg på tvangsauktion, meddelte kommunen med byfornyelsesloven i hånden, at køberen kunne forvente at få et forbud mod at bo i huset samt pligt til at nedrive den.

Det er vigtigt for os at få nogle af disse skønhedspletter væk og få forskønnet dem

Erling Kvist Andersen, formand for Planudvalget, Favrskov Kommune

Ved tvangsauktionen blev boligen købt af ejeren af naboejendommen Podøjvej 8, der da heller ikke har planer om at bo i det faldefærdige hus, men vil nedrive det og sammenlægge de to ejendomme.

Nedrivningsstøtte

Den nye ejer har ansøgt Favrskov Kommune om økonomisk støtte til at nedrive boligen og fjerne bilerne med videre og har ifølge kommunen indhentet et tilbud fra en nedbrydningsentreprenør på 162.500 kroner for nedrivning og oprydning.

Sagen var på Planudvalgets seneste møde, og her besluttede udvalget at følge forvaltningens indstilling om at støtte ejeren med halvdelen af beløbet, maksimalt 81.250 kroner, når arbejdet er udført.

Ejeren skal selv stå for det praktiske omkring nedrivningen, og det skal være lavet indenfor et år, lyder kommunens betingelse for at yde støtte.

En af de værre

Favrskov Kommune har en nedrivningspulje, der ved årsskiftet var på 520.000 kroner, og kommunen har tidligere givet tilskud til nedrivning af faldefærdige bygninger, fortæller Planudvalgets formand Erling Kvist Andersen (S).

»Det er vigtigt for os at få nogle af disse skønhedspletter væk og få forskønnet dem - for alles skyld,« siger Erling Kvist Andersen.

Tidligere kunne man foruden tilskud fra kommunen også få statstilskud til nedrivning af den slags huse, og i nogle tilfælde har ejerne fået betalt hele nedrivningsbeløbet afhængig af omstændighederne, oplyser formanden.

Tidligere har kommunen endda haft ansøgningsrunder, hvor man kunne søge tilskud til nedrivning, men i dag bliver sagerne typisk behandlet enkeltvis efter behov, fortæller Erling Kvist Andersen, der betegner den aktuelle sag som en af de lidt »værre«.

Lokalavisen har været i kontakt med naboen, der har købt Podøjvej 10 i Hvorslev, som ikke ønsker at medvirke i artiklen.Læs også

Del artiklen