SkatePro-udvidelse kan nu blive en realitet

Lokalplanområdet bliver indskrænket i forhold til første udkast, men det ændrer ikke ved, at SkatePro nu kan bygge nyt domicil i Kappa i Søften.

Artiklens øverste billede
Det er her, SkatePro ønsker at bygge sit nye domicil. Arkivfoto: CSJ

Som Lokalavisen Favrskov tidligere har kunnet fortælle, er SkatePro ved at vokse ud af sine rammer på Omega 6 i Søften. Derfor ønsker virksomheden at bygge 3.000 kvadratmeter kontorlokaler og 20.000 kvadratmeter lagerfaciliteter nord for erhvervsområdet Kappa i Søften. Dermed skal erhvervsområdet udvides.

Byrådet godkendte i juni lokalplanforslaget for området og sendte det i høring. Efter endt høringsfase bliver lokalplanområdet indskrænket. Det sker på baggrund af to henvendelser - dels fra naboen på Ølstedvej 3, dels fra en eksisterende virksomhed på Kappa 3.

Den eksisterende virksomhed ønsker at udvide ind i det område, som er omfattet af lokalplanforslaget. Derfor reduceres lokalplanområdet med en cirka ni meter bred bræmme langs det eksisterende skel mod Kappa 3.

Naboen, hvis ejendom på Ølstedvej 3 ligger delvist indenfor afgrænsningen for lokalplanområdet, mener, at en udvidelse af erhvervsområdet vil forringe bokvaliteten i området. Naboen er desuden bekymret for den trafik, udvidelsen af erhvervsområdet forventeligt vil medføre, og naboen ønsker, at den eksisterende beplantning øst for ejendommen bevares for at skærme for indkig til erhvervsområdet.

Ved behandlingen af lokalplanforslaget i juni 2021 var Teknik og Miljøs forventning, at der ville blive indgået en privat aftale mellem SkatePro og naboen om overtagelse af areal, men det er ikke lykkedes. Derfor tages arealet ud af lokalplanforslaget.

Dette har Planudvalget netop godkendt, og det er nu op til byrådet at godkende den endelige lokalplan.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen