Sparker nyt boligområde i Hadbjerg til hjørne

Trafikafviklingen skal undersøges nærmere, før Planudvalget vil godkende lokalplan for nyt boligområde i Hadbjerg.

Artiklens øverste billede
Det nye boligområde ligger i den vestlige del af Hadbjerg - vest for Elmelundsvej og nord for Bavnehøjvej. Foto: Favrskov Kommune

På baggrund af de høringssvar, som er kommet ind til lokalplanforslaget for et boligområde vest for Elmelundsvej i Hadbjerg, vælger Planudvalget at udsætte sagen for at få undersøgt nærmere, hvordan der kan skabes forbedrede trafikforhold på Elmelundsvej.

Samtidig skal de trafikale forhold i Hadbjerg undersøges nærmere i forbindelse med den fremtidige strukturplan for Hadbjerg.

Ni høringssvar til lokalplansforslaget landede således hos kommunen. De omhandlende følgende:

  • Bekymring for trafikafvikling ved det nye boligområde.
  • Generel bekymring for trafikafviklingen i Hadbjerg, herunder hastighed, vejenes dimensionering og sikkerhed.
  • Det øgede indbyggertal og konsekvenser ved den forventede befolkningstilvækst.
  • Bekymringer for indkigsgener og mistet udsigt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for indretning af et attraktivt boligområde til enfamiliehuse og rækkehuse af forskellig karakter.

Det nye byområde er koblet på Elmelundsvej for at sikre, at den nye bydel bliver en del af Hadbjerg by og en naturlig udvidelse af byen, står der i referatet fra Planudvalgets seneste møde. Men nu skal lokalplansforslaget og trafikken deri altså kigges efter i sømmene.

Læs også

Del artiklen