Per Hausmann går af som fodboldformand.

Per Hausmann går af som fodboldformand.

HGF Fodbold på jagt efter ny formand

På HGF’s generalforsamling i onsdags lykkedes det ikke umiddelbart at få besat formandsposten efter Per Hausmann

Af
Erling Baastrup

På sin generalforsamling måtte HGF Fodbold se sig om efter en ny formand, da den nuværende, Per Hausmann, ikke ønskede at fortsætte, idet han i forbindelse med sidste års hovedgeneralforsamling var blevet valgt ind i hovedbestyrelsen som næstformand.
Da der ikke var nogen emner som ny fodboldformand, bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsen til inden 1. aqpril selv at finde et emne som ny formand.
Skulle dette mod forventning ikke kunne klares, skal der snarest herefter så indkaldes til en ekstraordinær med eneste punkt på dagsorden - valg af ny fodboldformand.
Under valg til bestyrelsen var der genvalg til Kalle Nielsen og Lise Lotte Mortensen for en ny 2-årig periode. Nyvalgt blev Tommy Boye, Jesper Balker, John Nielsen og Svend Aage Nielsen.
Eva Sørensen fortsætter som afdelingens kasserer uden for bestyrelsen. Som suppleanter valgt for et år blev Uffe Lund Portz 1. suppleant og Nikolaj Georgsen 2. suppleant.

Publiceret 20 January 2011 11:25